Prova på Servetter Askar Tillverkning Pappers produkter Vilka är vi Handpapper Klippan Här finns vi Butiken Denna bunt ska nu pressas så att så mycket vatten som 
möjligt pressas ut. Helst använder man en press med kraftiga 
plåtar. Därefter torkar pappret i ett torkrum.

Tillverkning